Mesaj

TTO HİZMETLERİTTO HİZMETLERİ

 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde Yönetici Şirketlerin teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri, diğer teknoloji veya Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapının oluşturulması amacıyla Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)’nin kurulmasına imkan sağlanmıştır.

Bu kapsamda;
 
Üniversite ve Sanayi işbirliği çerçevesinde üniversite akademisyenlerine ve öğrencilerine bilgilendirme toplantıları düzenleyerek şirketleşme süreçlerinde destek olmak,
 
Girişimci firmalara Fikri Mülkiyet Hakları, Marka, Patent başvuruları ile ilgili eğitimler düzenlemek,
 
Firmaların marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model başvurusu süreçleri esnasında firmaya danışmanlık hizmeti vermek, 
 
Firmaların, ürün tanıtımlarını gerçekleştirebilmesi için kamu desteklerine yönlendirmek başlıca görevlerimiz arasındadır.

Karaman Teknopark

Organize Sanayi Bölgesi Mah. 15. Cad. No:6A Merkez/KARAMAN
Tel     : (+90) 338 202 06 70
Fax   : (+90) 338 202 06 71
E-posta : bilgi@karamanteknopark.com.tr