Mesaj

MİSYON VİZYONMisyon


• Ülkemizde Üniversite-Sanayi ve kamu iş birliğinin en üst düzeye çıkarılarak etkin bir model oluşturmak,

• Üniversitelerdeki akademik bilginin Ar-Ge ve inovasyona dönüştürülerek çıktı haline  gelmesine katkı sağlamak,

• İleri teknolojiler aracılığı ile işletmelerin, üretim verimliliğinin artmasına ve  rekabetçilikte ön plana çıkmasına katkı sağlamak,

• Temel araştırmalardan uygulamalı araştırmalara geçerek teknolojik girişimciliğin oluşmasına katkı sağlamak,

• İnovasyon kümelerinin oluşmasını destekleyerek ülke, bölge, sektör ve teknoloji odaklı projelerin geliştirilmesini sağlamak,

• İnovasyon ekosistemi içerisinde yer alan tüm aktörlerin arasında güven düzeyini yükseltmek, 

• Teknolojik girişimcilik için ortam hazırlamak ve yeni girişimleri harekete geçirmek,

• Tarım alanında bioteknolojik çalışmalara ortam sağlamak.

Vizyon

Bölgede üniversite sanayi iş birliği kültürünün sağlanması ile Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin oluşturulması, katma değeri yüksek ürünler üreterek ve markalaşarak, işletmelerin küresel rekabette rol alması ve yüksek teknolojiye dayalı girişimciliğin ortaya çıkmasını sağlamaktır. 

Karaman Teknopark

Organize Sanayi Bölgesi Mah. 15. Cad. No:6A Merkez/KARAMAN
Tel     : (+90) 338 202 06 70
Fax   : (+90) 338 202 06 71
E-posta : bilgi@karamanteknopark.com.tr