Mesaj

Karaman Teknopark / TGB’nde Teknoloji Transfer Ofislerinin Kuruluşu

Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde Yönetici Şirketlerin teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri, diğer teknoloji veya Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapının oluşturulması amacıyla Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)’nin kurulmasına imkan sağlanmıştır. 

Karaman Teknopark

Organize Sanayi Bölgesi Mah. 15. Cad. No:6A Merkez/KARAMAN
Tel     : (+90) 338 202 06 70
Fax   : (+90) 338 202 06 71
E-posta : bilgi@karamanteknopark.com.tr