Mesaj

Karaman Teknopark / Yatırım İstisnası Desteği

Yerli veya yabancı girişimcilerin; Bakanlar Kurulu'nun 2009/15199 sayılı kararı ile 16.07.2009 tarih ve 227290 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile bu kararda değişiklik yapan 2011/1597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde; özel bölgelerin yanısıra Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde Ar-Ge yatırımları, bilişim teknolojisi yatırımları, yazılım geliştirme yatırımları, elektronik sanayi yatırımlar, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından belirlenecek öncelikli teknoloji alanında yapılacak yatırımlar ile bu bölgede yapılacak yatırımlar ve ileri teknoloji gerektiren yatırımlarda;

• Gümrük Vergisi muafiyeti,
• Katma Değer Vergisi İstisnası,
• Faiz desteği,
• Sigorta primi işveren hissesi desteği,
• Vergi indirimi,
• Yatırım yeri tahsisigibi destek unsurlarından yararlanabilecektir.

Karaman Teknopark

Organize Sanayi Bölgesi Mah. 15. Cad. No:6A Merkez/KARAMAN
Tel     : (+90) 338 202 06 70
Fax   : (+90) 338 202 06 71
E-posta : bilgi@karamanteknopark.com.tr